HTTP/2

version 2 av HTTP – den första stora omarbetningen av HTTP, protokollet som hanterar överföringen av information på webben. HTTP/2 har varit i allmänt bruk sedan slutet av 2015, bland annat kunde då alla vanliga webb­läsare hantera det. – HTTP/2 bygger till stor del på SPDY. – För kodningen av webbsidor spelar övergången från HTTP till HTTP/2 knappast någon roll. De viktiga förändringarna gäller överföringen av data mellan webb­server och webbläsare. Bland annat kan webbservern med HTTP/2 skicka kom­plet­te­rande delar av en webbsida till webbläsaren utan att webb­läs­a­ren först har begärt det (push). – Den officiella webbsidan för HTTP/2 är http2.github.io.

[förkortningar på H] [webben] [ändrad 8 juli 2017]

Dagens ord: 2016-06-08