identity and access governance

(IAG)styrningsprocess för identiteter och access – central styrning av identiteter, rättigheter och behörigheter i en organisation. – IAG  omfattar både fastställande av policy och tillämpning av policyn. En del av IAG är att se till att organisationens hantering av identiteter och access efterlever lagar och bestämmelser.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 25 januari 2017]