informationssäkerhet

(information security) – även datasäkerhet eller dataskydd – säker lagring och bearbetning av in­for­ma­tion i it-system. Om­fattar skydd mot förlust av infor­ma­tion och skydd mot oönskade änd­ringar samt möjlig­het för behöriga, men inga andra, att komma åt in­for­ma­tionen. Det är också önskvärt att man kan se vem som har lagrat in­for­ma­tionen och vem som har gjort ändringar (spår­bar­het) samt oför­nek­bar­het (att den som har lagt till, ändrat eller tagit bort in­for­ma­tion inte kan förneka det).

[dataskydd] [ändrad 15 oktober 2018]