informationssäkerhet

(information security) – även datasäkerhet eller dataskydd – säker lagring och bearbetning av in­for­ma­tion i it‑system. Omfattar skydd mot förlust av infor­ma­tion och skydd mot oönskade ändringar samt möjlighet för behöriga, men inga andra, att komma åt informationen. Det är också önskvärt att man kan se vem som har lagrat informationen och vem som har gjort ändringar (spårbarhet) samt oförnekbar­het (att den som har lagt till, ändrat eller tagit bort in­for­ma­tion inte kan förneka det).

[dataskydd] [ändrad 15 oktober 2018]