InkML

en standard för information som matats in i dator med elektronisk penna eller finger på bildskärm. – InkML, som är en tillämpning av XML, kan hantera handskriven text, teck­ningar, not­skrift och även gester. Syftet är att göra det möjligt att utbyta sådan information mellan olika datorer. Stan­darden har fastställts av W3C, se här.

[grafiskt användargränssnitt] [pek] [standarder] [xml] [ändrad 6 maj 2020]