integritetsfrämjande teknik

(privacy-enhancing technologies, PETs) – metoder för minskning av exponeringen av personuppgifter. – Mer specifikt avses med integritetsfrämjade teknik metoder som ger användare möjlighet att, utan förlust av funktion, använda tjänster på internet utan att de behöver sprida känsliga uppgifter om sig själva. Integritetsfrämjande tekniker ska också försvåra kartläggning (profilering) av privatpersoner. Man talar också om tekniker för skydd av privatlivet. – Sätt att skydda personuppgifter är till exempel: minimering av information, pseudonymisering, obfuskering, engångsadresser, kryptering och nollkunskapsbevis. Fler exempel på integritetsfrämjande tekniker finns i Wikipedia. – Benämningen privacy‑enhancing technologies med förkortningen PETs (skrivet så) och översättningen integritetsfrämjande tekniker har används i EU sedan början av 00-talet. – Se enisa.europa.eu….

[personlig integritet] [1 november 2022]

Dagens ord: 2022-11-09