extern länk

komplett länk som på en webbsida länkar till en webbsida på en annan webbplats, alternativt till en annan sidasamma webbplats. – Skillnaden är att en länk till en sida på en annan webbplats måste vara komplett, men en länk till en annan sida på samma webbplats kan vara en intern länk, som bara innehåller det som skiljer den från andra länkar till sidor på samma webbplats. – En extern länk innehåller en fullständig webbadress (URL) till den webbsida som det länkar till. – Nästan alla länkar som förekommer i dokument på webben är externa länkar, eller är utformade som externa länkar. – Alternativet, en intern länk, är tekniskt sett en ofullständig länk. Länken fungerar bara på den webbplats som den har publicerats på. Det innebär att den inte fungerar om man klistrar in den i en webbläsare. – I praktiken brukar länkar från en webbsida till resurser på samma webbplats ändå oftast vara utformade som externa länkar. De innehåller alltså en komplett webbadress. – En fördel med att publicera även länkar som skulle kunna vara interna länkar som externa länkar är att sökmotorer lätt kan spara och följa länkarna.

[webbpublicering] [ändrad 20 november 2019]