International digital publishing forum

(IDPF) – tidigare: internationell branschorganisation för företag som ger ut e‑böcker, läsplattor och program för visning av e‑böcker samt andra produkter med anknytning till e‑böcker. IDPF utvecklade en öppen standard för e‑böcker, Epub. 2017 gick IDPF upp i World wide web consortium, W3C, se pressmeddelande. Verksamheten fortsätter i W3C:s Publishing business group, se w3.org/publishing.

[e-böcker] [organisationer] [ändrad 11 juli 2018]