International digital publishing forum

(IDPF) – tidigare: internationell branschorganisation för företag som ger ut e‑böcker, läsplattor och program för visning av e‑böcker samt andra produkter med anknytning till e‑böcker. IDPF utvecklade en öppen standard för e‑böcker, Epub. – 2017 gick IDPF upp i World wide web consortium, W3C, se pressmeddelande. Verksamheten fortsätter i W3C:s Publishing business group, se w3.org/github.io/publishing/.

[e-böcker] [organisationer] [sammanslaget] [ändrad 12 februari 2021]