Internet2

Internet2 Network – avancerat amerikanskt datornät för forskning, drivet separat från inter­net av organisationen Inter­net2. – Syftet är att tillhandahålla ett snabbt och säkert nät för forsk­ning, och att pröva ny nätverksteknik. Det går inte att nå Inter­net2 från det vanliga internet, men det finns kopp­lingar till liknande nät­verk i andra länder. – Läs mer på internet2.edu. – Inter­­net2 Network invigdes 2007, och er­satte då det tidigare Abilene Network†. Internet2 har inte något att göra med det avvecklade Next generation inter­net†, Ultra­Science Net† eller med webb 2.0. – Jämför också med Ever­grow† och Planet­Lab.

[forskning] [nätverk] [ändrad 22 augusti 2018]