PlanetLab

forskningsprojekt som kopplar samman datorer från hela världen i en gemen­sam platt­form för experiment och under­sökningar. – Planet­Lab är ett så kallat över­­lägg på inter­net: det an­vänder inter­net för dataöverföring, men det döljer det för an­vändarna. Deras pro­gram exekveras på datorer i flera olika världs­delar, men det ska ske skarvlöst. – Privat­personer kan inte an­sluta sig till Planet­Lab: det är bara öppet för insti­tu­tioner. Det an­vänds för att testa nät­verks­baserad teknik och distribuerade system och för mätningar. Bland annat är Googles Measure­ment lab baserat på Planet­Lab. – Varje del­tagande projekt har tillgång till en slice (skiva) av Planet­Lab. En slice har tillgång till dator­kapacitet på ett antal servrar som är an­slutna till Planet­Lab. Vilka servrar det är be­stäms genom över­ens­kommelser mellan pro­jektet och värdarna. (Det är alltså inte alls likt molnet.) Den del av en slice som finns på en bestämd server kallas för sliver (flisa, flaga). Varje sliver har till­gång till en på för­hand be­stämd kapacitet hos värden. – Användarna hanterar sin slice av Planet­Lab genom ett Unix‑gräns­snitt, närmare bestämt Linux. – Pro­jektet Planet­Lab har pågått sedan 2002. – Program­koden för Planet­Lab finns att ladda ner för den som vill starta ett eget Planet­Lab: se svn.planet-lab.org. – Se planet-lab.org. – Jämför med resilient over­lay networks och Ever­grow† (av­vecklat).

[forskning] [internet] [ändrad 17 april 2018]

Dagens ord: 2014-11-16