inversion of control

(IoC) – det att koden i ett ramverk styr programflödet. – I traditionell programmering är det bara applikationerna som styr programflödet. Man kan säga att applikationens programkod anropar ett bibliotek eller ramverk för att köra programkod för rutinartade uppgifter. Men inversion of control innebär att det i stället är ramverket som anropar applikationen för verkställande av uppgifter. Det har att göra med utvecklingen av det grafiska användargränssnittet och webbaserade och molnbaserade applikationer. Många applikationer är nämligen byggda på ramverk och sammansatta av komponenter. Ramverket innehåller så att säga applikationens stomme. Programmerarens uppgift är då att specificera hur applikationen ska fungera, dels genom att välja komponenter (se bindning), dels genom att skriva programkod för särskilda uppgifter. Ramverket beskriver vad som ska göras, men komponenter och programkod anger hur det ska gå till. – Någon etablerad svensk översättning finns inte. Rakt översatt blir det invertering av styrning.

[programmering] [16 mars 2021]