IP over avian carriers

(IPoac) –– IP med brevduvor –– tillämpning av internet­proto­kollet IP med brev­duvor som fysiskt medium. Utvecklad av David Waitzman och be­skriv­en i tre RFC, släppta den 1 april 1990 och den 1 april 1999 samt den 1 april 2011 i utför­ande för IPv6. –– Linux-an­vändar­gruppen i Bergen i Norge testade tekniken 2001, och kom fram att det går lång­samt, men att ka­pa­ci­­teten blir hög om man låter brev­duv­orna bära minnes­­kort. Men man får gardera sig mot data­för­lust. –– Se RFC 1149, RFC 2549 och RFC 6214 samt ”The informal report from the RFC 1149 event” och referat i CNet.

[djur] [internet] [kuriosa] [ändrad 30 juni 2018]

Dagens ord: 2016-01-09