Java server pages

ofta jsp eller JSP – en teknik för att utforma föränderliga webbsidor. – Java server pages presenterades 1999 av Sun†, numera införlivat med Oracle. En webbsida med JSP innehåller små Javaprogram som exekveras varje gång någon besöker sidan. Själva Javaprogrammet skickas inte över webben till besökare, utan programmet framställer en HTML‑fil som skickas till besökaren. – Läs mer på Oracles webbsidor.

[java] [webbpublicering] [ändrad 14 juli 2017]