kägel

typografisk term för radavstånd. Anges i punkter och bör åtminstone vara så stor att versaler får plats utan att krocka med underhäng i raden ovanför. Kägeln är summan av versalhöjd och underhäng (se grad) plus ett eventuellt tillägg (”mellanslag”) för luftighetens skull.

[typografi] [ändrad 14 augusti 2017]