kandidatnyckel

(candidate key) – i databaser: ett fält (=en kolumn) med värden som måste vara olika för varje post i databasen. I en lista över kunder kan det vara personnumret. Kandidatnyckeln heter så därför att den är kandidat till att vara primärnyckel. För att duga som kandidatnyckel måste ett fält på varje rad alltså ha olika (unika) värden.

[databaser] [ändrad 5 september 2017]