primärnyckel

i databaser: det fält i en tabell som används för identifiering av posterna. Fältet används som nyckel. – Primärnyckeln måste vara ett fält (en kolumn) där samma värde inte förekommer, och inte heller kan förekomma, mer än en gång, till exempel fältet personnummer i ett namnregister (förutsatt att samma person får förekomma högst en gång i registret). Om flera fält (kandidatnycklar) är användbara som primärnycklar väljer man ett av dem. – I princip kan man använda kombinationer av två eller flera fält som primärnyckel, men det brukar betraktas som dålig uppläggning av databasen. – Primärnycklar kallas också för nyckelattribut. På engelska: primary key. – Se också icke-nyckelattribut.

[databaser] [ändrad 20 januari 2023]