primärnyckel

i databaser: det fält i en tabell som används för identifiering av posterna, alltså används som nyckel. Det måste vara ett fält där samma värde inte förekommer, och inte heller kan förekomma, mer än en gång, till exempel fältet personnummer i ett namnregister (förutsatt att samma person får förekomma högst en gång i registret). Om flera fält (kandidatnycklar) är användbara som primärnycklar väljer man ett av dem. – I princip kan man använda kombinationer av två eller flera fält som primärnyckel, men det brukar betraktas som dålig uppläggning av databasen. – Kallas också för nyckelattribut. På engelska: primary key.

[databaser] [ändrad 4 augusti 2019]