kondensatkedja

(hash chain, på svenska även: hashkedja) – upprepad beräkning av kondensat med samma nyckel på samma text. – Man beräknar alltså först kon­den­sat på texten, sedan beräknar man kondensat på kondensatet, och så vidare så många gånger som man önskar. – Detta görs bland annat för att skydda lösenord som skickas via internet eller annat nätverk till servrar. I stället för att servern lagrar lösenordet i klartext, vilket gör det oskyddat vid dataintrång, kör den först lösenordet genom en kondensatkedja, till exempel 1 000 gånger. När en användare skickar lösenordet till servern körs det först på avsändarsidan genom kondensatkedjan 999 gånger. Det är sedan en enkel sak för servern att beräkna kondensatet en sista gång så att det blir 1 000 gånger och sedan kontrollera att kondensaten stämmer. För en angripare är detta praktiskt taget ogenomträngligt. – Jämför med blockkedja.

[kryptering] [matematik] [ändrad 20 januari 2023]

Dagens ord: 2018-02-11