konvergerad infrastruktur

it-system som hanteras som en enhet. – Resurser som applikationsservrar, minnesservrar, databaser och nätverksutrustning styrs tillsammans på ett centraliserat sätt. – Konvergerad infrastruktur anses möjliggöra mer effektiv användning av resurserna och gör det enkelt att flytta it-systemet till molnet (i så kallade containrar). – Skillnaden mellan konvergerad infrastruktur och hyperkonvergerad infrastruktur (hyperconverged infrastructure, HCI) är att i en konvergerad infrastruktur är komponenterna (applikationsservrar, datalagring och nätverksutrustning) separata – det är administrationen av dem som är samlad. I en hyperkonvergerad infrastruktur kan man inte se vad som är vad. – På engelska: converged infrastructure, förkortat CI.

[it-system] [ändrad 12 juni 2022]