konvergerad infrastruktur

it-system som hanteras som en enhet. – Resurser som applikationsservrar, minnesservrar, databaser och nätverksutrustning styrs tillsammans på ett centraliserat sätt. Detta anses möjliggöra mer effektiv användning av resurserna och gör det enkelt att flytta it-systemet till molnet (i så kallade containrar). – På engelska: converged infrastructure, förkortat CI.

[it-system] [1 februari 2019]