hyperkonvergerad infrastruktur

beteckning på en konvergerad infrastruktur som är mjukvarudefinierad. (Kan också beskrivas som virtualiserad.) – Infrastruktur står här för it‑system, alltså allt utom persondatorer, mobiltelefoner och annan ändpunktsutrustning. Det vill säga servrar, databaser och nätverksutrustning. Att infrastrukturen är konvergerad betyder att infrastrukturen – datalagring, nätverk – hanteras som ett enda system. Att infrastrukturen är mjukvarudefinierad innebär att den körs på vanliga standardservrar i stället för på specialiserad (och ofta leverantörsspecifik) hårdvara. Allt styrs från en styrenhet (controller) som förser servrarna med de instruktioner de behöver. – På engelska: hyperconverged infrastructure, förkortat HCI.

[it-system] [ändrad 19 januari 2021]

Dagens ord: 2019-03-08