hyperkonvergerad infrastruktur

beteckning på en konvergerad infrastruktur som är mjukvarudefinierad och integrerad. (Kan också beskrivas som virtualiserad.) – Infrastruktur står här för it‑system, alltså allt utom persondatorer, mobiltelefoner och annan ändpunktsutrustning. Det vill säga servrar, databaser och nätverksutrustning. Att infrastrukturen är konvergerad betyder att infrastrukturen – datalagring, nätverk – administreras som ett enda system. Att infrastrukturen är mjukvarudefinierad innebär att den körs på vanliga standardservrar i stället för på specialiserad (och ofta leverantörsspecifik) hårdvara. Att den är integrerad betyder att det hela är ett och samma system: man kan inte urskilja vad som är applikationsservrar, minnesservrar och nätverksfunktioner. Det är funktioner, inte komponenter. Allt styrs från en styrenhet (controller) som förser servrarna med de instruktioner de behöver. – På engelska: hyperconverged infrastructure, förkortat HCI.

[it-system] [ändrad 12 juni 2022]

Dagens ord: 2019-03-08