kraftåterkoppling

(force feedback) – efterliknande av massa och motstånd i virtu­ell verklighet och haptiska användargränssnitt. – Virtuell verklig­het är ju oftast bara bilder, eventuellt tredimensionella bilder som visas i VR‑glasögon, vilket inne­bär att den som kroppsligen rör sig i en virtuell värld kan gå rakt igenom de före­mål hon ser. Men kraftåterkoppling innebär att man med elektriska motorer, monterade i handskar eller dräkter, eller på annat sätt, skapar en illusion av att virtuella objekt är materiella, och har tyngd och eventuellt elasticitet. Man kan då inte längre gå igenom virtuella föremål (i varje fall inte utan att känna motstånd), och om man fångar en virtu­ell boll med handen ser man den inte bara, man känner den också och kan krama den. Detta kräver speciella pekdon eller handskar och ibland hela dräkter med inbyggda motorer som i realtid svarar på rörelser och beröring. – Se också återkoppling.

[användargränssnitt] [virtuell verklighet] [ändrad 6 april 2023]

Dagens ord: 2017-05-11