kub

  1. – cube – i dataanalys: datamängd ordnad som en tabell, men i fler än två dimen­sioner (se flerdimensionell databas). En tryckt tabell har två dimensioner, en kub är samma sätt att ordna data i tre eller fler dimensioner. Ordet kub används generellt, även om det är fler än tre dimensioner;
  2. – OLAP-kub – kub för data­analys (som i för­kla­ring nummer 1) tillämpad på analys­metoden OLAP;
  3. – om nätverk, se n-kub;
  4. – i virtuell verklighet: se VR-kub.

[analys] [nätverk] [virtuellt] [ändrad 11 januari 2021]