kub

  1. – cube – i dataanalys: datamängd ordnad som en tabell, men i fler än två dimen­sioner. En tryckt tabell har två dimen­sioner, en kub är samma sätt att ordna data i tre eller fler dimen­sioner. Ordet kub används generellt, även om det är fler än tre dimen­sioner;
  2. – olap-kub kub för data­analys (som i för­kla­ring nummer 1) tillämpad på analys­metoden olap;
  3. – om nätverk, se n-kub;
  4. – i virtuell verklighet: se vr-kub (för cave).