n-kub

n-dimensionell kub – ett begrepp från geometrin som används när man beskriver datornät och deras topologi. – En vanlig kub har tre dimensioner, men en n‑kub kan ha noll, en, två, tre, fyra eller fler dimensioner. En 0‑kub är en punkt, en 1‑kub är ett rakt streck, en 2‑kub är en kvadrat, en 3‑kub är en vanlig kub och en 4‑kub eller 5‑kub är omöjlig att föreställa sig, men man kan räkna ut vilka egenskaper den har. Alla n‑kuber har den egenskapen att mellan två valfria hörn i kuben är det högst två steg (om man följer kanterna). Om man konstruerar ett datornätverk med n‑kuben som förebild och placerar varje nod i ett hörn blir det alltså högst två hopp mellan två valfria noder, vilket gör nätverket kompakt och snabbt. (Däremot kan det gå åt mycket kabel.) En sådan n‑kub måste förstås i verkligheten byggas i tre dimensioner, vilket innebär att den måste deformeras. Därför behöver en n‑kub, när begreppet används om datornät, till skillnad från riktiga kuber inte ha räta vinklar i hörnen, och sidorna behöver inte vara lika långa. – Kallas också för hyperkub (hypercube).

[matematik] [nätverk] [ändrad 30 oktober 2018]

Dagens ord: 2020-08-14