linjebrus

  1. – tekniskt: störningar som uppstår i elektriska signaler, till exempel i tele- eller data­kommu­nika­tion, på grund av yttre elektro­magnetiska impulser;
  2. – obe­grip­liga tecken­kombinationer i elek­troniska med­delanden, orsakade av linje­brus, eller som ser ut att vara orsakade av linje­brus;
  3. – programkod som är så svår­begrip­lig att den påminner om linje­brus. Det kan vara tecken på inkompetens eller, i säll­synta fall, på ovanligt hög kompetens;
  4. – allmänt: prat, hype, buzz.

– På engelska: line noise.

[datakommunikation] [fel] [fysik] [jargong] [programmering] [ändrad 29 augusti 2017]

Dagens ord: 2015-09-12