Luxor

nerlagd svensk tillverkare av ABC-datorerna och annan hem­elektronik. – Före­taget grundades 1923 i Motala, och till­verkade först radio­apparater, tv‑apparater och annan hem­elektronik. 1978 började Luxor till­verka hem­datorer i ABC-serien. De hade ut­vecklats av före­taget Diab. – 1979 var Luxor nära konkurs och köptes av staten, och 1984 tog Nokia över före­taget. Dator­till­verkningen upp­hörde 1986, och övrig till­verkning av­veck­la­des eller flyttades till låg­löne­länder. Varu­märket tillhör numera den turk­iska tv‑till­verk­aren Vestel (länk), som säljer tv‑appa­rater i Sverige under namnet Luxor. – Namnet: Luxor är en stad i Egypten.

[företag] [it-historia] [nerlagt] [ändrad 11 april 2017]