Maemo

det Linux-baserade operativsystem som användes i Nokias Internet tablet (en tidig surf­­platta). – Maemo var också namnet på ut­­veck­lings­­platt­formen för Internet Tablet. Maemo byggde på Debian. – Nokia beslöt 2010 att Maemo skulle gå upp i operativ­­sys­temet Meego†, som Nokia då ut­veck­lade till­­sammans med Intel. Meego gick i sin tur upp i Tizen. – Maemo finns dock kvar som ett fri­stående pro­jekt, se maemo.org. Pro­jektet bygger på ramverket Hildon (länk).

[linuxdistributioner] [ändrad 20 juli 2017]