man-on-the-side attack

”man-vid-sidan-attack” – metod för dataintrång och installation av spion­program. – Metoden används för att komma åt datorer som man inte kan kommunicera direkt med. I stället angriper man när datorn ansluts till internet. När datorn anropar en webbsida styr man om anropet så att datorn i stället laddar hem en annan, preparerad webbsida. Den webbsidan kan då installera spionprogram eller andra oönskade program. – Me­toden har, enligt upp­gifter som läckts av Edward Snowden, använts av under­rättelse­orga­nisa­tionerna NSA och GCHQ, se Quantum Insert. – Namnet: Man-on-the-side attack anspelar på man-in-the-middle attack, se man-i-mitten-attack.

Dagens ord: 2015-08-13