micro transport protocol

μTP eller uTP – ett protokoll för data­över­föring med Bit­Torrent. Det används i stället för TCP. Det är utformat för att inte belasta nät­verket: om svars­tiderna blir långa sänks överföringstakten. – Micro transport protocol har också utformats för att inte störa andra program som använder samma förbindelse. Det är baserat på det äldre proto­kollet UDP. – Micro transport protocol utvecklades inom forskningsprojektet Internet2, och har använts i Bit­Torrent sedan 2006. – Läs mer på BitTorrents webbsidor.

[fildelning] [internet] [webbpublicering] [ändrad 19 november 2018]