minifiering

borttagande från källkod av allt som inte är nödvändig programkod. Allt som inte behövs för programmets eller webbsidans funktion tas bort, till exempel kommentarer, onödiga ordmellanrum och tecken för radbyte. Alltså sådant som kompilatorn ändå ignorerar. Funktionsmässigt är den minifierade koden identisk med den ursprungliga koden. Syftet är att göra kodmassan mer kompakt. – På engelska: minification; även minimization.

[programmering] [2 maj 2019]