minifiering

borttagande från källkod av allt som inte är nödvändig programkod. – Minifiering innebär att allt som inte behövs för programmets eller webbsidans funktion tas bort, till exempel kommentarer, onödiga ordmellanrum och tecken för radbyte. Alltså sådant som kompilatorn ändå ignorerar. Funktionsmässigt är den minifierade koden likvärdig med den ursprungliga koden. Syftet är att göra kodmassan mer kompakt. – På engelska: minification; även minimization.

[programmering] [ändrad 11 augusti 2021]