genväg

(shortcut) – på Macintosh alias, i Unix mjuk länk – extra filnamn (eller ikon) som gör det enklare att komma åt ett fil. – En genväg kan till exempel placeras på datorns skrivbordsyta, medan den fil som gen­vägen representerar finns långt nere i fil­systemet, eller på en annan server. Man slipper då leta i fil­systemet för att öppna filen – man kan öppna filen genom att klicka på genvägen. – Att en ikon står för en genväg brukar markeras med en liten pil. – Tek­niskt är en genväg bara ett filnamn, en ikon och in­for­ma­tion (en pekare) om var original­filen finns. Raderar man gen­vägen finns original­filen kvar. Om man raderar original­filen finns gen­vägen kvar på skriv­bordet – men den går inte att använda. – Jäm­för med proxy.