genväg

(shortcut) – på Macintosh alias, i Unix: mjuk länk – extra filnamn (eller ikon) som gör det enklare att komma åt ett fil. Det är en hänvisning (en pekare) till filen. – En genväg kan till exempel placeras på datorns skrivbordsyta, medan den fil som gen­vägen går till i själva verket finns långt nere i filsystemet, eller på en server i det lokala nätverket. Man slipper då leta i filsystemet för att öppna filen: man kan öppna filen genom att klicka på genvägen. – Att en ikon står för en genväg brukar markeras med en liten pil. Tek­niskt är en genväg bara ett filnamn, en ikon och information (en pekare) om var original­filen finns. Raderar man gen­vägen finns original­filen kvar. Men om man raderar original­filen finns gen­vägen visserligen kvar på skriv­bordet, men det går inte att använda den. – Jäm­för med proxy.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 16 november 2018]