model-view-controller

(MVC) – en vanlig princip för hur applikationer är sammansatta. De delas upp i tre huvuddelar:

  1. – Modellen – de data, regler och andra instruktioner som applikationen arbetar med;
  2. – Vyn (view) – de tillstånd och förändringar som visas för användaren. Vyn kan vara olika för olika typer av användare;
  3. – Styrningen (control) – tar emot användarens instruktioner och omvandlar dem till instruktioner som applikationen kan hantera.

– I användargränssnittet kan vyn och styrningen vara förenade, men det påverkar inte grundprincipen. – MVC-principen utformades av den norska datavetaren Trygve Reenskaug (länk) i samband med ett besök på forskningsinstitutet PARC på 1970-talet. Det tillämpades då på ett tidigt utförande av programspråket Smalltalk. Sedan dess har MVC blivit ett vanligt sätt att bygga upp program för webben och andra program som har grafiskt användargränssnitt.

[grafiskt användargränssnitt] [programmering] [ändrad 20 december 2017]