MRML

  1. – multimedia retrieval markup language – ett XML-baserat protokoll för hantering av multimediefiler på internet. – Läs mer här;
  2. medical reality markup language, alternativt: medical reality modeling language – ett XML-baserat språk för uppmärkning av röntgenbilder och annat medicinskt bildmaterial. – Se Slicers webbsidor;
  3.  – även: mind‑reading markup language – läs mer här.

[förkortningar på M] [hälsa] [kuriosa] [ljud och bild] [xml] [ändrad 11 april 2017]