Multefire

Tre orange slingor, som stiliserade eldslågor, över ordet Multefire (TM)
Multe- som i LTE.

en teknik för att använda 4g i lokala trådlösa nät­verk på fria frekvenser. Det blir ett wi-fi-liknande system, men med samma teknik som i 4g-telefoni. Ett syfte är att ge högre säkerhet, bättre täckning och längre räckvidd än wi-fi. Det kommer att krävas särskilda mottagare, eftersom Multefire använder andra frekvenser än mobiltelefoni. Multefire är inte avsett som en av­last­ning av mobiltelefoninätet, även om det ska vara möjligt att länka ett Multefirenät till mobilnätet. Det är ett lokalt nätverk. Den första spe­ci­fi­ka­tionen för Multe­fire kom i januari 2017. Den har ut­veck­lats av or­ga­ni­sa­tionen Multe­fire Alliance (multefire.org). I den ingår bland andra Cisco, Ericsson, Huawei, Intel och Nokia. – Namnet: lte i Multefire syftar på LTE, tekniken i 4g.

[trådlöst] [ändrad 18 mars 2019]

Dagens ord: 2017-02-13