MX record

mail exchange record – uppgift som i domännamnsdatabas anger vilken e‑postserver som hanterar e‑posten för en domän. Anger domännamn för en eller flera e‑postservrar som e‑post adresserad till en viss domän ska dirigeras till. E‑postservrarna är numrerade i den ordning de ska användas. Ett MX record kan dirigera e‑post till en e‑postserver på en annan domän än den som anges i e‑postadressen. – MX Records specificeras i RFC 2181 (länk).

[domäner] [e-post] [förkortningar på M] [rfc] [ändrad 22 maj 2018]