mx record

mail exchange record – uppgift i domännamnsdatabas som anger vilken e-postserver som hanterar e-posten för den domänen. Anger domännamn för en eller flera e-postservrar som e-post adresserad till en viss domän ska dirigeras till. E-postservrarna är numrerade i den ordning de ska användas. Ett mx record kan dirigera e-post till en e-postserver på en annan domän än den som anges i e-postadressen.