domännamnsdatabas

(domain name database) – en av de databaser som gör det möjligt för datorer på internet att hitta den IP‑adress som motsvarar ett domännamn. Detta behövs för att man ska kunna skicka e‑post och hämta webbsidor. En domännamnsdatabas innehåller domänen (”etiketten”), den överordnade toppdomänen, IP‑adressen och domänens ägare samt ytterligare information som MX record. Som domännamnsdatabaser räknas de databaser som ingår i domännamnssystemet (DNS) och i databasen WHOIS.

[domäner] [ändrad 22 maj 2018]