domännamnsdatabas

(domain name database) – de databaser som gör det möjligt för datorer på internet att hitta den ip-adress som motsvarar ett domännamn. Detta behövs för att man ska kunna skicka e-post och hämta webbsidor. En domännamnsdatabas innehåller domänen (”etiketten”) och toppdomänen, ip-adressen och domänens ägare samt ytterligare information som mx record. Som domännamnsdatabaser räknas de databaser som ingår i domännamnssystemet (dns) och i databasen whois.