NAC

  1. – Network admission control – en avvecklad säker­hets­teknik från Cisco. NAC fungerade ihop med Microsofts NAP (Network access protection). – Se Ciscos webbsidor (inaktuellt);
  2. network access control – nätverksåtkomstkontroll – benämning på system för att kontrollera åtkomst till resurser i nätverk. Då avses inte bara inloggning, utan en kombination av tekniker för att upptäcka och förhindra olovlig åtkomst.

[förkortningar på N] [it-säkerhet] [nerlagt] [nätverk] [ändrad 6 mars 2019]