data native

  1. – om behandling av stora datamängder: direkt mot data – behandling som görs där data­mängden är lagrad. Man hämtar alltså inte datamängden från lag­rings­mediet för att behandla den, utan kör programmen direkt mot data i lagringsmediet. Programmet skickar alltså data direkt från lag­ringsmediet till processorn. Detta kan spara tid när det gäller stora data­mängder. I praktiken kan metoden bara användas med fördel om data är lagrade i halvledarminne, som i minnesdatabaser;
  2. ”datainföding” – person i den generation som har vuxit upp med artificiell intelligens och avan­ce­rad analys av stora datamängder. Detta började på allvar på 2010‑talet. Data natives kom efter ge­ne­ra­tionen som kallas för digital natives (”digitala infödingar”). ”En digital inföding vet hur man program­me­rar termostaten; en datainföding utgår från att ter­mo­staten programmerar sig själv”.

– Se också native.

[data] [demografi] [5 maj 2017]

native content

i reklam: artikelliknande text som i själva verket är ett slags betald annons. Kallas också för native advertising. Man brukar ange två kriterier:

  • native content är skrivet i en berättande, journalistisk stil och ska inte vara öppet säljande. Grafiskt är det utformat så att det liknar redaktionellt material i den publikation (tryckt tidning eller webb­pub­li­ka­tion) som det ingår i. Det ska stå bland redaktionella artiklar, inte för sig. Men det ska tydligt markeras att det inte är redaktionellt material;
  • native content ska inte ha till uppgift att locka läsarna att besöka en webbsida eller göra något annat aktivt. Allt man vill ha sagt ska finnas i texten. Syftet ska vara att påverka läsarens benägenhet att välja en viss produkt eller tjänst.

– Läs också om ordet native.

[marknadsföring] [ändrad 2 juli 2017]

native

autentisk, ursprunglig, ursprungs-, äkta, original-; inbyggd, ren, nativ – om program och filer: i ett format som kan användas direkt utan konvertering; i ursprunglig form. – Native format, native file format – ursprungsformat, ursprungligt filformat – filformat som kan läsas direkt av ett program; native code – ursprunglig kod, nativ kod – kod som kan köras direkt – ”rent” – på en viss processor. – Run native – köra rent, köra i ursprunglig form. – Ordet native används också om funktioner som ingår i originalversionen av en dator, ett operativsystem eller program: a native feature – en inbyggd funktion, en ursprung­lig funktion. – Ordet nativ finns på svenska (se denna länk), men det är sällsynt och obe­grip­ligt för de flesta.

[filer] [native] [programmering] [språktips] [ändrad 14 oktober 2019]

native app

nativ app, ursprunglig appapp som är skriven direkt för ett bestämt operativsystem för smarta mobiler. Appen är alltså inte skriven för att köras i en webbläsare. Nativa appar kan dra fördel av telefonens inbyggda funktioner som sensorer och kamera; å andra sidan fungerar de bara på den typ av telefon som de är utvecklade för. – För ordet native, klicka här.

[appar] [mobilt] [programmering] [ändrad 14 oktober 2019]

native programming language

direkt programspråk – programspråk som (efter kompilering) ger binär­kod som kan köras utan särskilda hjälp­medel: varje dator som har rätt sorts pro­cessor och rätt operativ­system kan köra koden. Sådan kod kallas för direkt körbar kod (unmanaged code). Det behövs ingen särskild exekveringsmiljö. Klassiska programspråk som C och C++ ger, efter kompilering, direkt körbar kod, medan många nyare programspråk, till exempel de som används i Microsofts Dotnet, inte gör det – de ger in­direkt körbar kod (managed code).

[programspråk] [ändrad 14 oktober 2019]