nätverk genom eluttag

lokalt nätverk som använder husets elektriska ledningar för att över­föra data. – Data går från datorerna till adaptrar, elnätsmodem, som är anslutna till elnätet genom de vanliga eluttagen. Elnätsmodemen matar in signalen i elnätet genom att modulera växelströmmen i nätet. Det påminner om hur DSL använder det vanliga telefonnätet för snabb data­kom­mu­ni­ka­tion. Kommunikationen mellan datorn och el­näts­mo­demet kan ske genom kabel eller trådlöst med inbyggd wi‑fi i el­näts­mo­demet. – Nät­verk genom eluttag fungerar bara innanför husets elmätare. Det experimenteras också med dataöverföring genom det elektriska distributionsnätet, se bredband genom elnätet.

[natverk] [ändrad 11 juli 2017]

Dagens ord: 2013-12-14