nonce

i kryptering – tidsbegränsad engångsnyckel – sifferserie som används endast en gång för autentisering av ett meddelande. – När den ena parten (A) ska skicka ett meddelande begär den först en nonce från den andra (B). Detta innehåller, förutom en slumpmässig sifferserie, vanligtvis datum och klockslag. Detta använder A för att göra ett kondensat (hash) av meddelandet, som sedan måste skickas till B omedelbart. Mottagaren (B) kan då rekonstruera noncen och kolla att den stämmer. Mottagarens dator kontrollerar också tidsuppgiften, och om det har gått för lång tid avvisas meddelandet. – Nonce räknas inte som ett lösenord, utan som en engångsnyckel för beräk­ning av ett kondensat, och det används vanligtvis i kombination med ett vanligt lösen­ord. – Syftet är i första hand att förhindra återuppspelningsattacker, det vill säga att en angripare använder uppsnappad information från tidigare kommunikation för sabotage eller data­intrång. – Ordet nonce kan översättas med engångsföreteelse. – Jämför med salt och peppar.

[kryptering] [ändrad 10 september 2018]

Dagens ord: 2018-08-14