on the fly

i bara farten, i flykten – om webbsidor: som samman­ställs i det ögonblick som någon efter­frågar dem. – Sådana sidor kallas för dynamiska webbsidor.  De inne­håller material som ett program hämtar ur databaser varje gång som en besökare vill se sidan. Vanliga exempel är sociala medier och tidningar­nas webbsidor. Det finns alltså där ingen statisk webb­sida i form av ett HTML‑dokument som innehåller allt som ska finnas på webbsidan. I stället finns en sidan med instruktioner om att hämta och visa material från en eller flera databaser. När innehållet i dessa data­baser ändras så ändras också den sida som visas.

[webbpublicering] [ändrad 27 maj 2022]