on the fly

i bara farten, i flykten – om webbsidor som samman­ställs i det ögon­blick som någon efter­frågar dem. Sådana sidor kallas för dy­na­miska webb­sidor, och inne­håller material som ett pro­gram hämtar ur data­baser. Vanliga exempel är sociala medier och tid­ning­ar­nas webb­sidor. Det finns alltså där ingen statisk webb­sida i form av ett HTML-dokument som inne­håller allt som ska finnas på webb­sidan. I stället finns en sidan med in­struk­tioner om att hämta och visa material från en eller flera data­baser. När inne­hållet i dessa data­baser ändras så ändras också den sida som visas.

[webbpublicering] [ändrad 29 augusti 2017]