OpenStack

ett öppet operativ­system för it i molnet. – Open­­Stack kan hantera programkörning, nätverk och datalagring, vilket användaren styr från en styrpanel. Program och tjänster som är skrivna för OpenStack är flytt­bara mellan alla tjänsteleverantörer som använder OpenStack. Bakom OpenStack står stiftelsen Open­ Infrastructure Foundation (openinfra.dev), som har privatpersoner, organisa­tioner och företag som medlemmar. Grundat 2010. – Se openstack.org. – Läs också om ordet stack.

[molnet] [öppet] [ändrad 15 november 2020]

Dagens ord: 2015-07-15