OPML

Outline processor markup languageXML-baserat språk för inne­hålls­för­teck­ningar, dispositioner, spellistor och liknande som ska publiceras på webben. Används ofta som komplement till RSS för publicering av inne­hålls­för­teck­ningar för bloggar och annat material i RSS‑format (men inte själva materialet) på internet. – Läs mer på dev.opml.org. – Ett lik­nande språk är OML.

[förkortningar på O] [xml] [ändrad 13 maj 2017]