OML

förkortning för:

  1. Outline markup languageXML‑baserat språk för inne­hålls­för­teck­ningar, dispositioner, spellistor och liknande som ska publiceras på webben. I synnerhet avsett att användas i kombination med RSS. Ansågs av sina skapare vara ett mer kraftfullt alternativ till OPML. Språket tycks inte underhållas sedan 2003;
  2. Ontology markup language – XML‑baserat språk för beskrivning av ontologier. – Se denna länk (från 1998);
  3. Ostensible markup language – en förenklad variant av XML, i praktiken nerlagd sedan 2002).

[förkortningar på O] [nerlagt] [xml] [ändrad 25 augusti 2017]