ostrukturerad personuppgift

personuppgift som ingår i ostrukturerat material, till exempel i löpande text. (Som person­­upp­gifter räknas i lagen all information som på något sätt kan knytas till en levande person.) – Från 2007 gjorde Personuppgiftslagen† (PuL) skillnad mellan strukturerade personuppgifter och ostrukturerade personuppgifter. Men Dataskyddsförordningen, som gäller sedan 2018, och som har ersatt PuL, gör ingen skillnad. – Grundregeln i PuL var att ostrukturerade personuppgifter fick hanteras fritt så länge man inte kränkte den som uppgifterna gällde. Vad som räknas som kränkande kan variera från fall till fall. – Se informa­tion från Integritetsskyddsmyndigheten (länk). – Lagarna om ostrukturerade personuppgifter gällde inte för känsliga personuppgifter, som bara fick behandlas i sär­skilda fall.

[inaktuellt] [juridik] [personuppgifter] [ändrad 9 januari 2020]

Dagens ord: 2014-01-15