ostrukturerad personuppgift

personuppgift som ingår i ostrukturerat material, till exempel i löpande text. (Som person­­upp­gifter räknas i lagen all infor­ma­tion som på något sätt kan knytas till en levande person.) – Från 2007 gjorde Personuppgiftslagen† (PUL) skillnad mellan struk­tu­re­rade personupp­­gifter och ostruk­tu­re­rade personuppgifter. Men Dataskyddsförordningen, som gäller sedan 2018, och som har ersatt PUL, gör ingen skillnad. – Grundregeln i PUL var att ostruk­tu­re­rade person­­upp­­gifter fick hanteras fritt så länge man inte kränkte den som uppgifterna gällde. Vad som räknas som kränkande kan variera från fall till fall. – Se infor­ma­tion från Datainspektionen (länk). – Lagarna om ostruk­tu­re­rade personupp­­gifter gällde inte för känsliga person­­­upp­­­gifter, som bara fick behandlas i sär­skilda fall.

[inaktuellt] [juridik] [personuppgifter] [ändrad 9 januari 2020]

Dagens ord: 2014-01-15