outpainting

utmålning, tillmålning – i generativ konst: datorgenererad utökning av en existerande målning i digital form. Ett datorprogram lägger alltså till nya delar av bilden utanför originalets kanter. Utökningarna görs med artificiell intelligens för att gå i stil med resten av målningen. Målningen kan vara inskannad eller en datorgenererad målning. Outpainting är en funktion i DALL‑E. – Se exempel på openai.com/blog….

[bildbehandling] [generativ AI] [1 september 2022]

Dagens ord: 2022-09-15