peka

i grafiska användargränssnitt: föra pekaren till en symbol eller ett ord eller en textrad på bildskärmen. Detta kan sedan följas av att man klickar på det som man pekar på. Man markerar det (vilket brukar visas på bildskärmen på något sätt). Efter att man har markerat det kan man klicka en gång till: då öppnar man filen eller startar programmet som symbolen respektive ordet står för. I många applikationer räcker det med att klicka en gång, eller, i vissa fall, med att hålla pekaren stilla på en viss punkt. För att flytta pekaren använder man oftast mus eller annat pekdon. På smarta mobiler och surfplattor använder man ett finger eller en speciell penna. – På engelska: [to] point.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 16 oktober 2019]