pink

  1. – Pink – arbetsnamn på ett operativsystem som utvecklades på Apple runt 1990, men som aldrig blev något. Det gick upp i projektet Taligent, som Apple drev ihop med IBM, och som heller aldrig blev något;
  2. – om pornografi, se pink content;
  3. –misstänkt spam.