Docker

program som förser andra program med ett gräns­snitt som gör att de kan köras i princip var som helst utan ändringar. – Docker är främst avsett för program som ska köras i molnet, men dockeri­se­rade program kan också köras på person­­datorer, servrar och virtu­­ali­serade maskiner, förutsatt att de har tillräcklig kapacitet. – Ett program som har paketerats med Docker kallas för en container, se pro­gram­behål­lare. Det kan köras utan ändringar och anpassningar på val­fritt värd­system, och en pro­gram­behål­lare kan flyttas från ett system till ett annat lika snabbt som vilken fil som helst. Det spelar ingen roll vilket program­språk som pro­grammet har skrivits i eller vilken ut­veck­lings­platt­­form man har använt. Och det spelar inte heller någon roll vilken moln­tjänst eller vilket operativ­system det körs på. Däremot krävs att värd­systemet har program installerade för att hantera Docker. – Docker förväntas öka kon­kurrensen på marknaden för moln­tjänster, eftersom tekniken med pro­gram­behål­lare innebär att en kund kan flytta sina program från en molntjänst till en annan direkt. – Dockers teknik skiljer sig från virtu­­ali­se­ring genom att en Docker­behål­lare inte innehåller ett komplett operativ­system. Docker använder värd­­datorns operativ­system. Mer exakt så har Docker en inbyggd Linux-kärna, men använder för övrigt värd­­datorns resurser. Amazon och Google använder Docker, och alla distributioner av Linux är anpassade för Docker. – Docker utvecklas av före­taget Docker, som tidigare hette Dotcloud. – Se docker.com.

[it-system] [linux] [molnet]

Dagens ord: 2014-10-04