Proxyham

en teknik för ospårbar kommunika­tion på internet. – Proxy­ham för­svårar spårning genom att använda radio­teknik med en räck­vidd på upp till flera kilometer för att ansluta användarens dator till internet. Användaren behöver ansluta en särskild radio­sändare och mot­tagare (sänd­tagare) till sin dator. Den sändtagaren kommu­ni­ce­rar på fria radio­frekvenser med en annan sänd­tagare, som kan placeras var som helst där det finns ström och en internet­anslut­ning genom wi‑fi. Den kan placeras i smyg på ett kafé, ett bibliotek eller en skola. Om någon försöker spåra användaren kommer spåraren till den utpla­ce­rade sändtagaren, men efter det blir det svårt att hitta den verkliga användaren. – Proxy­ham har utvecklats av den amerikanska säker­hets­kon­sulten Ben Caudill (länk, krånglar men är inte ner­lagd). Den skulle visas upp i ett föredrag på säker­hets­konfe­rensen Defcon i augusti 2015, men Caudills föredrag ställdes in med kort varsel av okänd anledning. – Proxy­ham är ingen produkt. Man kan däremot bygga en Proxyham själv enligt ritningar på denna länk. Kompo­nen­terna, bland annat enkortsdatorn Rasp­berry Pi, uppges kosta runt 200 dollar. – Jäm­för med svart­kast.

[datakommunikation] [personlig integritet] [ändrad 12 mars 2019]

Dagens ord: 2015-07-16