quadrillion

engelska för talet 1015: en etta följd av 15 nollor. På svenska: tusen biljoner. – Se också peta. – En tabell över namnen på stora tal på engelska och svenska finns här. – På svenska står ordet kvadriljon, i den mån det förekommer, för 1024 (en miljon triljoner). – Se också långa skalan och korta skalan.

[tal] [ändrad 18 februari 2018]