quantum key distribution

kvantnyckeldistribution – utbyte av krypteringsnycklar med skydd mot avläsning, baserat på kvantfysikens principer. – Nycklarna överförs kodade på enskilda fotoner i optisk fiber eller med laser genom luft. Det är då fysiskt omöjligt för tredje part att avläsa eller påverka fotonernas information utan att det märks. Överföringen bryts också om någon försöker avläsa den. – Tekniken används för att överföra krypteringsnycklar för engångsbruk, inte för att överföra hela meddelanden. Varje nyckel används sedan bara för att kryptera ett enda meddelande. Det överförs på vanligt sätt och dekrypteras av mottagaren med samma nyckel. Det är alltså bara nyckeln som skyddas av kvantkrypteringen. För att kryptera nästa meddelande överför man en ny kvantnyckel. – Förkortas QKD.

[kryptering] [kvant] [ändrad 25 februari 2022]

Dagens ord: 2022-06-17