referens

  1. – om databaser: hänvisning till data på annan plats i samma databas, eller i en annan databas i samma system. – Exempel: I en databas över inköp behöver man inte ange kundens namn, adress och telefonnummer vid varje inköp: det räcker med kundnumret. Kundnumret utgör en referens till den information om kunden som finns i kundregistret. Ännu enklare är att bara numrera posterna i en tabell och använda de numren som referens i andra tabeller. – Se också referensintegritet och referensattribut;
  2. – mer allmänt i datorvetenskap: alla slags hänvisningar i programkod eller lagrade data till information eller instruktioner som finns på annan plats i systemet. – Se också pekare.

– På engelska: reference.

[databaser] [programmering] [ändrad 20 januari 2021]